Architectuur en Computerorganisatie

Uit Linux BYOD wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Benodigde Software

  • Oracle Java
  • GNU Bison
  • SIM-PL

Installatie

Kijk voor de installatie van Java naar de instructies op de pagina van Inleiding Programmeren

Arch Linux

sudo pacman -S bison

Debian/Ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:uva-informatica/sim-pl
sudo apt-get update
sudo apt-get install sim-pl
sudo apt-get install bison

Fedora

sudo yum install bison

Gentoo

Installeer dev-java/oracle-jre-bin en sys-devel/bison.

Mac OS X

sudo port install bison


Voor homebrew:

sudo brew install bison


openSUSE

sudo zypper install bison

Controle

$ java -version
java version "1.8.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)

$ bison --version
bison (GNU Bison) 2.4.3
Written by Robert Corbett and Richard Stallman.

Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.