Beeldbewerken

Uit Linux BYOD wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor het vak Beeldbewerken heb je Python en LaTeX nodig.

Benodigde Software

Controle

Als het goed is zou het volgende commando beschikbaar moeten zijn: python

$ python --version
Python 2.7.9

Opencv met sift

Mac OS X

sudo port install opencv +python27 +eigen +tbb +vtk +gdal +contrib

Linux

Voor dit regel voor regel uit.

sudo apt-get -y install build-essential
sudo apt-get -y install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
sudo apt-get -y install python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev qt4-default
wget https://github.com/opencv/opencv/archive/3.2.0.zip
unzip 3.2.0.zip
git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib
cd opencv_contrib
git checkout abf44fcccfe2f281b7442dac243e37b7f436d961
cd ../opencv-3.2.0
mkdir build
cd build
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D WITH_TBB=ON -D BUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON -D WITH_V4L=ON -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON -D BUILD_EXAMPLES=ON -D WITH_QT=ON -D WITH_OPENGL=ON -D WITH_CUDA=OFF -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../../opencv_contrib/modules ..
make -j5
sudo make install