Inleiding Programmeren

Uit Linux BYOD wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij het vak Inleiding Programmeren is het van belang dat je de juiste versie van Java hebt. Veel distributies leveren standaard een java-versie mee die niet geheel geschikt is tijdens dit vak.

Benodigde software

  • Oracle Java JDK 10/11

Controle

Na de installatie zou je de commando's java en javac moeten hebben. Je kunt controlleren dat je de juiste versie hebt geïnstalleerd door de '-version' flag aan de programma's mee te geven.

$ java -version
java version "1.10.0_XX"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_XX-YYY)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build XXX)
$ javac -version
javac 1.10.0_XX

Installatie

Arch Linux

Installeer jdk uit de AUR

yaourt -S jdk

CentOS/Fedora

Installeer openjdk via yum

Ubuntu

sudo apt-get install default-jdk

Mac OS X

Download en installeer de JDK van Oracle.