Linux Distributies

Uit Linux BYOD wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Omdat er ondertussen meer dan zeshonderd Linux distributies zijn, is hieronder een weergave van een aantal populaire Linux distributies met een beschrijving van de distributie en een link naar de website voor meer informatie.

Ubuntu logo alpha.png Ubuntu

Voor de mensen die nog geen tot weinig ervaring met Linux hebben, is Linux Ubuntu een vrije goede distributie om mee te beginnen. Canonical Ltd., het bedrijf achter Ubuntu, streeft vooral naar eenvoudigheid. Hierdoor is er bij Ubuntu vooral de focus gelegd op grafische interfaces, en zijn er veelal grafische alternatieven voor programma's die normaal in de terminal worden uitgevoerd, omdat dit veel intuïtiever aanvoelt voor de meeste mensen die opgegroeid zijn met Microsoft Windows of Apple Mac OS X.

Linux Ubuntu is oorspronkelijk gebaseerd op Linux Debian, en gebruikt hierdoor dezelfde package manager als Debian, Advanced Packaging Tool of apt genaamd. Echter neigt Canonical Ltd. sterk af te wijken van bestaande Linux standaard, wat o.a. te merken is aan de vroege transitie naar het destijds onstabiele PulseAudio als vervanging voor de Advanced Linux Sound Architecture (ALSA), de overgang van GNOME naar het zelfontwikkelde Unity, en Mir dat nu ontwikkeld wordt als alternatief voor X11.

De combinatie van het afwijken van bestaande standaarden, en de eenvoudigheid van Ubuntu zorgt ervoor dat de meeste gebruikers vrij weinig ervaring opdoen met de gebruikelijke praktijken, en concepten zoals bv. de Filesystem Hierarchy Standard (FHS), free vs. open-source software, etc. Toch blijft Ubuntu een van de makkelijkste Linux distributies om mee te beginnen.

Website: http://www.ubuntu.com

Mint logo alpha.png Linux Mint

Linux Mint is een Linux disributie die gebaseerd is op Ubuntu en ook ongeveer dezelfde doelgroep heeft als Ubuntu, waardoor er vooral gestreefd wordt naar eenvoudigheid bij Linux Mint. Anders dan Ubuntu wijkt Linux Mint wat minder af van bestaande standaarden, waardoor het al meer aanschouwd wordt als een standaard Linux distributie. Net zoals Ubuntu is Linux Mint ook geschikt voor diegenen die nog geen tot weinig ervaring hebben met Linux. Bovendien geeft Linux Mint al een vrij goede ervaring om later op verder te bouwen, naarmate er meer interesse voor Linux ontstaat.

Daarnaast biedt Linux Mint ook een Debian-gebaseerde versie aan, die Linux Debian een heel stuk toegankelijker maakt. Ook deze versie is ideaal voor de beginnende Linux gebruiker.

Website: http://www.linuxmint.com

Debian logo alpha.png Debian

Linux Debian is een Linux distributie die vooral gezien wordt als een van de meest stabiele Linux distributies. Hierdoor is Debian vaak het fundament van een aantal andere distributies waaronder Linux Ubuntu en Linux Mint bv. Dit komt doordat Debian drie stages kent: stable, testing en unstable. Er migreren constant nieuwe packages naar de testing repository vanuit de unstable repository, tenzij deze bevroren wordt, wat eens in de zoveel tijd gebeurt. Als dat gebeurt dan worden er alleen nog packages met release-critical bug fixes gemigreerd, totdat er geen release-critical bugs meer aanwezig zijn binnen de testing repository. Als dat laatste het geval is, dan wordt deze diepgevroren, m.a.w. dan wordt deze de nieuwe stable repository.

Dit alles heeft als gevolg dat Debian zeer stabiele releases kent, en daarnaast nog de optie aanbiedt om meer cutting-edge software te gebruiken via de testing en unstable repositories als de gebruiker daar de behoefte aan heeft. Daarom wordt Debian aangeraden aan diegenen die een stabiel systeem willen met weinig security holes en bugs, en daarnaast al redelijk wat ervaring met Linux hebben.

Website: http://www.debian.org

Fedora logo alpha.png Fedora

Fedora of het Fedora Project is een Linux distributie met als doelstelling puur gecomposeerd te zijn uit vrije en gratis software zoals beschreven door de Free Software Foundation (http://fsf.org/) en de Open Source Initiative (http://opensource.org). Hierdoor wordt er alleen gratis en vrije software geaccepteerd binnen de package repository van het Fedora Project. Hoewel er dus geen packages beschikbaar zijn voor proprietary software zoals bv. Adobe Flash en Oracle Java, is het echter wel mogelijk deze te installeren als dat gewenst is. Als package manager om software op te zoeken, te installeren en te beheren gebruikt Linux Fedora Yum.

Daarnaast zit er een vrij grote community achter Fedora, waaraan om hulp gevraagd kan worden, en waardoor er redelijk wat documentatie aanwezig is. Bovendien vormt Fedora het fundament voor een aantal Linux distributies zoals bv. Linux RedHat en Linux CentOS. Daarnaast streeft Fedora er ook naar eenvoudig te zijn, daarom is Fedora zeker aangeraden voor diegenen die weinig tot geen ervaring met Linux hebben.

Website: http://fedoraproject.org

Gentoo logo alpha.png Gentoo

Gentoo is waarschijnlijk een van de meest krachtige, vrije en flexibele Linux distributies tot nu toe, voornamelijk door Portage, de package manager dat het fundament vormt van Gentoo. Eigenlijk wordt Gentoo zelfs gezien als een metadistributie, omdat Gentoo onafhankelijk is van het besturingssysteem waarop het draait. Hierdoor is er de vrijheid om Gentoo te draaien op iets anders dan de Linux kernel, zoals bv. de FreeBSD kernel.

Anders dan de meeste andere distributies, werkt Gentoo met source packages i.p.v. binary packages, waarbij er shell scripts gebruikt worden die de source code binnenhalen, compileren en installeren. Gentoo is echter niet alleen gelimiteerd tot source packages, maar kunnen er naar wens binary packages gemaakt worden die later herbruikt kunnen worden. Bovendien wilt dit ook niet betekenen dat Gentoo een vrij onstabiel systeem is, integendeel, nieuwe, weinig geteste packages worden standaard gemarkeerd als onstabiel, waardoor ze niet geïnstalleerd worden tenzij de gebruiker behoefte heeft aan meer recente versies van bepaalde packages. Bovendien doet Gentoo aan rolling updates, waardoor er iedere dag nieuwe packages geïntroduceerd worden tot de package repository.

Verder heeft Portage een rijke verzameling features, die te uitgebreid is voor dit overzicht, en waarvan er een redelijk aantal typisch uniek zijn voor Gentoo, zoals de vereenvoudige cross-compilatie van packages, waardoor het triviaal is om Gentoo te installeren op ARM-gebaseerde platformen zoals bv. de RaspBerry Pi. Kortom Gentoo is ideaal voor de power-users onder ons, en natuurlijk diegenen die heel wat ervaring willen opdoen.

Website: http://www.gentoo.org

Arch logo alpha.png ArchLinux

ArchLinux is een Linux distributie dat zeer rijk is aan documentatie en een vrij grote community achter zich heeft staan. Dit laatste blijkt vooral uit de onuitputtelijke wiki van ArchLinux, die vaak ook geraadpleegd wordt door gebruikers van andere Linux distributies, en de onofficiële, recent door de community opgerichte, ondersteuning voor de ARM-architectuur.

De package manager die op ArchLinux gebruikt wordt heet pacman, en maakt gebruik van binary packages net zoals de meeste andere package managers. Echter biedt ArchLinux standaard de meest recente versies van packages aan, waardoor er vrij makkelijk cutting-edge, door sommigen zelfs bleeding-edge genoemd omdat het ten koste van de stabiliteit gaat, software beschikbaar is om te installeren, dit d.m.v. rolling updates waardoor de keuze bij de gebruiker ligt wanneer het systeem precies bijgewerkt moet worden.

ArchLinux is vooral aangeraden voor diegenen die al wat ervaring met Linux hebben, en behoefte hebben aan een systeem met up-to-date software, dat daarnaast vrij makkelijk te gebruiken is.

Website: http://www.archlinux.org