Python

Uit Linux BYOD wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het kan voorkomen dat er tussen verschillende vakken verschillende versies van python nodig zijn (2.x of 3.x), om makkelijk en zonder problemen te kunnen switchen tussen de versies kan je Python Virtual Environments gebruiken. Let wel op dat sommige vakken mogelijk een andere versie nodig hebben dan de 2.x of 3.x die op jouw systeem staat. Kijk dus altijd nog even op de vakspecifieke pagina.

Installatie en opzetten

Python

sudo apt-get install python
sudo apt-get install python3

Virtual Environment

sudo apt-get install python-virtualenv
sudo apt-get install python3-virtualenv

Je kan een virtual environtment aanmaken m.b.v. een van de volgende commando's in een terminal (Ctrl-Alt-t):

virtualenv -p /usr/bin/python2.7 ~/envPython2.7
virtualenv -p /usr/bin/python3 ~/envPython3

Gebruik

Je activeert zo'n environment m.b.v. een van de volgende commando's in een terminal (Ctrl-Alt-t):

source ~/envPython2.7/bin/activate
source ~/envPython3/bin/activate

Om binnen deze environments packages te installeren word aangeraden om pip te gebruiken. Als je in een geactiveerde environment zit wordt deze lokaal geïnstalleerd:

pip search <package-name>
pip install <package-name>


Wanneer je klaar bent, is de environment simpelweg te deactiveren met het shell commando:

deactivate

Documentatie

http://docs.python-guide.org/en/latest/dev/virtualenvs/