Ga naar inhoud

UvA VPN

Door middel van UvAvpn is het mogelijk om vanaf thuis een verbinding te maken met het netwerk van de UvA. Zo kun je bijvoorbeeld vanaf thuis inloggen op servers die alleen toegankelijk zijn vanaf het UvA-netwerk (bijvoorbeeld het DAS5-cluster).

Installatie

Ubuntu

sudo apt-get -y install network-manager-openconnect-gnome
sudo nmcli con add type vpn \
    con-name "UvA VPN" \
    ifname "*" \
    vpn-type openconnect \
    -- \
    vpn.data "gateway=vpn.uva.nl,protocol=nc"

Kubuntu

Hetzelfde als hierboven maar network-manager-openconnect i.p.v. network-manager-openconnect-gnome.

ArchLinux en overige

Voor Archlinux kan er gebruik worden gemaakt van openconnect voor meer informatie zie Arch Wiki

De tl;dr-versie is: gebruik sudo openconnect --protocol=nc vpn.uva.nl en log in met je studentnummer en wachtwoord. Als het goed is ben je dan met de VPN verbonden.

Gebruik

Hierna is de VPN te vinden in het rechtsboven menu, onder vpn.


Laatst ge├╝pdatet: April 12, 2022 18:57:15