Ga naar inhoud

Python

Installatie

sudo apt install python3

Jupyter notebook

sudo apt install jupyter-notebook

Packages

Voor veel vakken zul je extra packages nodig hebben, zoals bijvoorbeeld numpy, scipy, pandas of sklearn. Er zijn twee methods om packages te installeren.

Via apt

Dit is het snelst en meest eenvoudig en werkt gegarandeerd. Helaas zijn niet alle packages beschikbaar en zijn de versies wat ouder maar dit zou geen probleem moeten zijn voor onze opleidingen.

Python packages zijn beschikbaar als de apt packages python3-<naam>. Bijvoorbeeld, het installeren van numpy en scipy:

sudo apt install python3-scipy python3-scipy

Een package vinden

Je kan de command apt list "python3-*" gebruiken om een lijst te krijgen van alle beschikbare packages (dit zijn er veel!)

Via pip

Pip is de package manager van Python zelf. Hiermee installeer je de nieuwste versie van een package van de Python Package Index (pypi).

Virtual environment

Voor nooit pip commando's uit buiten een virtual environment. Dit kan Python packages die nodig zijn voor het functioneren van je systeem overschrijven met nieuwere versies. Vaak gaat dit toevallig goed, maar niet altijd!

Virtual environment

Een virtual environment is een geisoleerde omgeving met zijn eigen Python packages. Installeer eerst ondersteuning voor virtual environments:

sudo apt install python3-virtualenv

Vervolgens kan je een vertualenv maken in een map:

python3 -m venv venv

Als je gebruik wilt maken van deze virtual environment, ga je "er in" op deze manier:

source venv/bin/activate

Nu kan je veilig met pip een package installeren:

pip install numpy

Je gaat uit een environment door deactivate te typen of Ctrl+D.

Automatisch packages installeren

Je kan een requirements.txt bestand aanmaken met een lijst van Python packages (één op elke regel) en dan automatisch ze allemaal installeren met pip install -r requirements.txt. Dit is handig als je code stuurt naar iemand anders, zodat diegene dezelfde packages kan installeren.


Laatst geüpdatet: April 12, 2022 21:01:54