Ga naar inhoud

Programmeertalen

Voor het vak Programmeertalen moet je de tijdens het vak gebruikte programmeertalen op je computer installeren.

Benodigde Software

  • Go
  • Bash
  • Python
  • Prolog (swi-prolog 7)
  • Erlang
  • Haskell
  • C++

Installatie

Debian/Ubuntu

sudo apt install swi-prolog erlang ghc golang haskell-platform build-essential python3

Arch Linux

sudo pacman -S lua swi-prolog erlang haskell-platform

Gentoo

Installeer:

macOS

Installer go, prolog, erlang, haskell, GNU bash, GNU coreutils.

Let hierbij op dat alle gnu varianten de letter g als prefix hebben deze alias is er niet op de GNU/linux installaties.

openSUSE

sudo zypper in go swipl erlang haskell-platform

Controle

Als het goed is zouden de volgende commando's beschikbaar moeten zijn: erl, erlc, ghc, ghci, lua, python en swipl.

$ python --version
Python 2.7.9

$ lua -v
Lua 5.1.5  Copyright (C) 1994-2012 Lua.org, PUC-Rio

$ swipl -v
SWI-Prolog version 6.6.6 for x86_64-linux

$ ghc --version
The Glorious Glasgow Haskell Compilation System, version 7.4.1

Voor Erlang kun je erl typen als commando. Waarna je halt(). (vergeet niet de punt aan het einde) moet typen om het programma af te sluiten:

$ erl
Erlang/OTP 17 [erts-6.2] [source] [async-threads:10]

Eshell V6.2  (abort with ^G)
1> halt().