Ga naar inhoud

Datastructuren

Voor het vak Datastructuren heb je een omgeving nodig waarin je met Makefiles kunt werken en C-code kunt compileren.

Benodigde Software

  • gcc
  • make

Installatie

Debian/Ubuntu

sudo apt install build-essential

Arch Linux

pacman -S base-devel

Gentoo

Installeer sys-devel/gcc en sys-devel/make.

macOS

Installeer Xcode en de CLI tools.

openSUSE

sudo zypper install -t pattern devel_basis

Controle

Na de installatie zouden de commando's gcc en make beschikbaar moeten zijn.

$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.X/lto-wrapper
Target: x86_64-linux-gnu
Configured with: .........
Thread model: posix
gcc version 4.X.Y (Ubuntu 4.X.Y-Z)
$ make -v
GNU Make 3.82
Built for x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (C) 2010  Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.