Ga naar inhoud

Cognitive Modelling

Voor het vak Cognitive Modelling moet je de tijdens het vak het volgende geïnstalleerd hebben.

Benodigde Software

  • R version 3.4.4
  • RStudio

Installatie

R

Volg de installatie stappen voor R:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386] https://cran.rstudio.com/bin/linux/ubuntu xenial/'
sudo apt update
sudo apt -y install r-base

RStudio

Volg de installatie stappen voor RStudio:

sudo apt install gdebi-core
wget https://download1.rstudio.org/rstudio-xenial-1.1.442-amd64.deb
sudo gdebi rstudio-xenial-1.1.442-amd64.deb
rm rstudio-xenial-1.1.442-amd64.deb

Controle

Als het goed is zouden de volgende commando's beschikbaar moeten zijn:

$  R --version
R version 3.4.4 (2018-03-15) -- "Someone to Lean On"

$  rstudio